-->

Peranan Fungi Dalam Bidang Pertanian

Peranan Fungi Dalam Bidang Pertanian. Keberadaan fungi atau cendawan sangat berlimpah dan mempunyai peranan yang sangat penting di alam termasuk dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian peranan cendawan dapat merugikan atau menguntungkan. Cendawan simbiotik antagonistik atau sering disebut cendawan parasit merugikan produksi pertanian, sedangkan cendawan simbiotik mutualistik sangat menguntungkan. Simbiotik mutualistik cendawan yang mempunyai peran dalam pertanian di antaranya ialah mikoriza dan liken.
Peranan Fungi Dalam Bidang Pertanian

MIKORIZA
Mikoriza adalah simbiosis mutualistik antara cendawan dengan akar tumbuhan. Dalam simbiosis mikoriza, cendawan mendapatkan unsur karbon dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan mendapatkan air dan mineral dari cendawan, terutama fosfat.Hampir semua tumbuhan didunia bersimbiosis membentuk mikoriza. Cendawan yang membentuk simbiosis mikoriza disebut cendawan mikoriza.

Cendawan mikoriza termasuk kedalam filum Zigomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Berdasarkan tipe kolonisasinya, mikoriza dibedakan menjadi ektomikoriza dan endomikoriza.

1. Ektomikoriza
Salah satu contoh ektomikoriza adalah simbiosis mutualistik antara cendawan dengan akar pohon Pinus sp. Cendawan yang membentuk ektomikoriza ialah Ascomycota dan Basidiomycota. Kolonisasi cendawan terbentuk secara interseluler dan membentuk hifa pada permukaan luar akar inangnya yang disebut mantel. Hifa cendawan mengolonisasi akar sampai korteks dan tidak menembus endodermis. Selain tumbuh didalam akar hifa cendawan juga tumbuh didalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara terutama fosfat sehingga mikoriza berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan akar.

2. Endomikoriza
Endomikoriza adalah mikoriza yang kolonisasi cendawannya terjadi secara intraseluler. Simbiosis mutualistikendomikoiza terbentuk antara cendawan dengan tanaman pertanian, perkebunan, tanaman dari hutan tanaman industri, dan tanaman hias. Anggrek, jagung, avokad, melon, cokelat, sengon, dan kunyit merupakan contoh tanaman yang bersimbiosis membentuk endomikoriza. Seperti halnya pada ektomikoriza, pada endomikoriza kolonisasi cendawan hanya sampai pada korteks, cendawan mikoriza tidak mengolonisasi endodermis akar seperti pada cendawan parasit. Cendawan yang membentuk endomikoriza termasuk ke dalam filum Zigomycota

LIKEN (lumut kerak)
Meskipun disebut lumut kerak, makhluk hidup ini tidak termasuk ke dalam kelompok lumut. Lumut kerak merupakan simbiosis mutualistik antara cendawan dari kelompok Ascomycota atau Basidiomycota dengan ganggang hijau atau ganggang hijau biru (sianobakteri). Dengan simbosis ini, cendawan memperoleh makanan dari hasil fotosintesis ganggang, sedangkan ganggang memperoleh air dan mineral dari cendawan.

Peranan Fungi Dalam Bidang Pertanian
Pada liken sering ditemukan struktur seperti tepung. Tepung itu adalah beberapa sel ganggang yang terbungkus hifa dan terdapat di permukaan lumut kerak yang disebut soredium (jamak : soredia). Soredium berfungsi untuk pembiakan secara vegetatif (fragmentasi) selain dengan spora dan membelah diri.

Habitat liken sangat bervariasi dan dapat hidup pada daerah yang ekstrem. Liken dapat melekat pada batu atau tembok yang tidak dapat ditempati oleh makluk hidup lain. oleh karena itu, liken disebut juga makhluk hidup pioner atau perintis. Liken membantu proses pembentukan tanah dengan cara menghancurkan batuan dengan unsur likenik. Perubahan cuaca, kelembaban, dan pelepasan zat kimiawi oleh liken menyebabkan permukaan batuan melapuk yang kemudian dapat digunakan sebagai media tumbuh untuk hidup tanaman dan hewan-hewan kecil.

Liken yang bersimbiosis dengan sianobakteri dapat melakukan fiksasi nitrogen dari udara. Hal ini membantu siklus nitrogen yang ada di alam. Liken sangat sensitif terhadap beberapajenis polutan yang berbahaya seperti fluorid, logam berat, zat radioaktif, bahan kimia pertanian, dan pestisida.
Artikel IPA Biologi Lainnya:
- Pengertian, Jenis Serta Contoh Autotrof dan Heterotrof
- Pengertian dan Macam Gerak pada Tumbuhan
- Pengertian dan Penjelasan Pembelahan Mitosis dan Meiosis
- Pengertian dan Contoh Struktur Sel Prokariotik dan Eukariotik
- Pengertian, Ciri-Ciri dan Sifat Virus (Peranan Virus dalam Kehidupan)
- Pengertian, Jenis dan Contoh Bioteknologi
- Pewarisan Sifat (Istilah-Istilah Dalam Pewarisan Sifat)
- Berkembang Biak (Perkembangbiakan Pada Tumbuhan)
- Berkembang Biak (Perkembangbiakan Pada Hewan)
- Pengertian dan Faktor-Faktor Seleksi Alam
Dengan demikian liken tidak dapat hidup di lingkungan yang sudah tercemar. Sifat inilah yang membuat liken sering dipakai sebagai indikator pencemaran lingkungan. Liken yang hidup melekat pada batu-batuan di antaranya ialah Graphis sp, sedangkan yang tumbuh melekat pada batang pohon ialah Usnea dasipoga. Usnea menghasilkan asam usnin yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit TBC.

0 Response to "Peranan Fungi Dalam Bidang Pertanian"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel